Camping


Besøk Camp Fagerli sin hjemmeside for mer informasjon,

da vi har  flyttet all formidling av utleie og turisme til denne siden.

                              campfagerli.no

 Eller på Facebook : Camp Fagerli ved Fjellfroskvatnet

Vi har nå fått på plass strømsøyler med målere ved villmarkstunet.

Det betyr mulighet for oppstilling av campinvogn / bobil på strøm.

Vi har også en  campingvogn oppstilt for utleie, med 6 liggeplasser, Be om tilbud.

Mulighet for telting, leie av bua, gammen og tunet. m.m.