Øvrige tilbud


Øvrige tilbud

Priser og Behandlingsliste:

Intuitiv healing                    kr. 600,- pr. behandling

Hjerterosenhealing             kr. 900,- pr. behandling

Fjernhealing                        kr. 800,- ( 4 dager )

Fjernhealing på telefon      kr. 600,- pr. behandling 

Trommehealing                 kr. 500,- pr. behandling

Lydhealing                          kr. 500,- pr. behandling 

Celleminnehealing             kr. 700,- pr. behandling

Bach Blomstermedisin      kr. 250.- + porto

Kanalisering                       kr. 800,-

Energibilder                       pris på avtale for hvert enkelt bilde

Vi utfører også husrens, fjerning av negative energier osv. pris etter avtale.

Myndighetene krever at det beregnes mva. på en del av behandlingene og dette er da inkludert i prisene.